Let op, geld lenen kost ook geld

Toegankelijkheidsverklaring

Floa zet zich in


Met het oog op het bieden van de best mogelijke ervaring aan al haar gebruikers, verbindt Floapay zich ertoe de toegankelijkheid van haar digitale interfaces - websites, intranet, extranet, softwarepakketten, mobiele applicaties en digitaal stadsmeubilair - te waarborgen, in overeenstemming met artikel 47 van de wet nr. 2005-102 van 11 februari 2005.

Het doel is om al haar webinhoud volledig toegankelijk te maken, met name voor mensen met een handicap, wat de inzet van Floa voor inclusie en diversiteit weerspiegelt.

In dit initiatief werkt Floa nauw samen met Accessiway aan de herziening van al haar websites, om de normen voor digitale toegankelijkheid vanaf de basis in haar webontwikkelingen te integreren.


Status van naleving


Tot op heden is de website van Floapay, nog niet onderworpen aan een conformiteitsaudit en wordt daarom standaard als niet-conform beschouwd. Daarom worden hieronder geen non-conformiteiten en geen uitzonderingen vermeld.
Deze verklaring is opgesteld op 16/01/2024.

Een audit die zal leiden tot een nieuwe verklaring zal in de loop van het jaar 2024 na de ontwikkelingen worden uitgevoerd. Vervolgens worden het meerjarige schema en de jaarlijkse actieplannen gerealiseerd.


Feedback en contact


Als u geen toegang kunt krijgen tot een inhoud of een dienst, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van Floapay, https://www.floapay.nl, om naar een toegankelijk alternatief te worden geleid of om de inhoud in een andere vorm te verkrijgen.

● Stuur een bericht URL van het online formulier;


Beroepswegen


Deze procedure is te gebruiken in het volgende geval. U heeft een toegankelijkheidsgebrek aan de verantwoordelijke van de website gemeld dat u verhindert om toegang te krijgen tot een inhoud of een van de diensten van het portaal en u heeft geen bevredigend antwoord ontvangen.


● Schrijf een bericht aan de Ombudsman voor de Rechten https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/
● Contacteer de afgevaardigde van de Ombudsman voor de Rechten in uw regio https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues
● Stuur een brief per post (gratis, geen postzegel nodig)


Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07